Nguyễn Như Toàn

Th7 26 2018

Nguyễn Như Toàn

Mình là Nguyễn Như Toàn – đang công tác tại phòng TC-KH thị xã. Năm 2009 mình đã sử dụng số điện thoại 01692575784 cho đến năm 2016. Năm 2016 mình đã nâng cấp từ 2G lên 4G và vẫn tin tưởng, sd dịch vụ của Viettell (trả trước) cho đến nay. Tuy nhiên, cách đây 01 tuần, mình không thể gọi được cho các thuê bao điện thoại khác, mà chỉ nghe được. Mình mong các đ/c ở Viettell Nghĩa Lộ giúp đỡ. Trân trong cảm ơn./.
Messenger icon
Send message via your Messenger