Mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành 2017

Th6 30 2017

Mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành 2017

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông.

Dưới đây là danh sách mã vùng điện thoại mới của các tỉnh thành trên cả nước chuyển đổi theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 1

Mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành 2017

Giai đoạn 2

Mã vùng điện thoại mới các tỉnh thành

Giai đoạn 3

Mã vùng điện thoại mới

 

Cách gọi điện thoại theo mã vùng mới

 

cách gọi điện thoại theo mã vùng mới

 

 
Để lại phản hồi