Thongtindiadiem.com là website tìm kiếm và chia sẻ về địa điểm, dịch vụ cho người dùng, giúp người dùng tìm được những địa điểm mình quan tâm.

Khi bạn xem được thông tin địa điểm hoặc dịch vụ của bạn đang được đăng trên www.thongtindiadiem.com, nếu bạn phát hiện đó thật sự là sở hữu của mình hãy liên hệ với thongtindiadiem.com qua link liên kết trên bài đăng hoặc qua: thongtindiadiem@gmail.com để nhận lại quyền quản lý địa điểm/dịch vụ của bạn.

Để nhận quyền quản lý địa điểm/dịch vụ bạn cần thực hiện các bước:

– Liên hệ qua liên kết “Bạn sở hữu mục này” ngay trên trang đó.

– Gửi email yêu cầu xác nhận địa điểm/dịch vụ của bạn (kèm thông tin chứng thực)

Sau khi chúng tôi xem xét đúng sẽ chuyển cho bạn quản lý địa điểm/dịch vụ của mình.

Trân trọng,

www.thongtindiadiem.com

Messenger icon
Send message via your Messenger